Promotie

De invloed van het land op regen in Nederland

Promovendus EE (Emma) Daniels MSc
Promotor prof.dr. AAM (Bert) Holtslag
Copromotor dr. RWA (Ronald) Hutjes
Copromotor dr G Lenderink
Organisatie Wageningen University, Water Systems and Global Change
Datum

ma 11 april 2016 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Samenvatting

In dit proefschrift zijn de effecten van historische en toekomstige veranderingen van landgebruik op neerslag in Nederland onderzocht. Allereerst is de oorzaak van de waargenomen toename van regen in de afgelopen eeuw onderzocht. Deze toename is waarschijnlijk toe te schrijven aan de toegenomen zeewatertemperatuur. Ook blijkt dat neerslag in de Randstad hoger is nabij (d.w.z. benedenwinds van) steden. Vervolgens is met een weermodel de gevoeligheid van neerslag t.o.v. het land onderzocht voor de lente en zomer. Veranderingen in landgebruik van verleden naar heden, en heden naar toekomst, leidden tot een kleine afname van neerslag. Over het geheel blijkt dat neerslag in de komende decennia waarschijnlijk blijft stijgen, met name als gevolg van klimaatverandering. Desondanks is de invloed van het land op regen in Nederland niet verwaarloosbaar en compenseert deze het effect van klimaatverandering.