De rol van infectieroutes en verschillende diersoorten in de verspreiding MKZ-virus

Promotie

De rol van infectieroutes en verschillende diersoorten in de verspreiding MKZ-virus

Op 1 juni 2015 verdedigt Carla Bravo De Rueda haar proefschrift 'The role of infection routes and species differences in the transmission of Foot-and-Mouth Disease Virus' in de Aula van Wageningen University.

Promovendus ms. C (Carla) Bravo De Rueda Cabrera
Promotor prof.dr.ir. MCM (Mart) de Jong
Copromotor dr. A (Aldo) Dekker
Copromotor dr PL Eblé
Organisatie Wageningen University & Research, Leerstoelgroep Kwantitatieve veterinaire epidemiologie, Wageningen Bioveterinary Research
Datum

ma 1 juni 2015 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Met haar promotie-onderzoek, een samenwerking tussen CVI en de leerstoel Quantitative Veterinary Epidemiology, Wageningen University (QVE) en uitgevoerd in de HCU van CVI, toont zij aan dat de door uitscheiding besmette omgeving een rol speelt bij de verspreiding van mond-en-klauwzeervirus, ook zonder dat daar dieren aanwezig zijn. Daarnaast toonde zij aan dat schapen een minder belangrijker rol spelen bij die verspreiding dan runderen. Deze informatie is van groot belang voor de bestrijding van MKZ-uitbraken.

Mond-en-klauwzeer (MKZ) is een besmettelijke virale dierziekten bij evenhoevige dieren (zoals runderen, schapen en varkens) en kan grote economische schade veroorzaken voor veehouderijen. Met haar onderzoek wil Bravo de Rueda de onderliggende mechanismen van de verspreiding van MKZ kwantificeren.

Met data van eerder uitgevoerde dierproeven identificeerde Bravo de Rueda de factoren die geassocieerd worden met de hoeveelheid virus in het dier en de hoeveelheid virus die het dier uitscheidt. Deze gegevens kunnen van belang zijn voor de verspreiding van het virus. Circa 44% van de verspreiding van MKZ wordt veroorzaakt door vervuilde omgeving door uitscheiding, zoals feces, urine, slijm, speeksel etc.

Bravo de Rueda stelde daarnaast middels een transmissiestudie tussen schapen en runderen vast dat schapen minder infectieus dan runderen waren maar wel even gevoelig voor het virus. Met een ‘next generation’ matrix toonde Bravo de Rueda aan dat in geval van een veestapel met zowel runderen als schapen de verspreiding van MKZ hoger was naarmate een groter deel van de veestapel uit runderen bestond. Zij concludeerde dat indien de groep voor meer dan 14% uit runderen bestaat is vaccinatie van alleen de runderen voldoende is om de MKZ-uitbraak onder controle te krijgen.

De resultaten van het onderzoek kunnen bijdragen om de maatregelen ter bestrijding en beheersing van MKZ-virus in verschillende diersoorten te verbeteren.