Promotie

Dealing with stress Elasticity and fracture of soft network materials

Promovendus Justin J (Justin) Tauber MSc
Promotor prof.dr.ir. J (Jasper) van der Gucht
Externe copromotor dr S Dussi
Organisatie Wageningen University, Physical Chemistry and Soft Matter
Datum

vr 22 oktober 2021 16:00 tot 17:30

Locatie

Samenvatting

Wanneer een zacht materiaal schade oploopt kan dit onpraktisch zijn, zoals een lekke fietsband, of levensgevaarlijk, zoals een gescheurd bloedvat. Daarom is er veel interesse in methoden die schade in een vroeg stadium kunnen detecteren en technieken die zachte materialen weerbaarder maken tegen breukvorming. Echter, de ontwikkeling van deze methoden is een uitdaging, omdat men nog niet volledig begrijpt via welk mechanisme breuken ontstaan in zachte materialen, onder andere vanwege hun wanordelijke microscopische structuur en hun hoge vervormbaarheid. In dit project hebben we met behulp van computersimulaties uitgezocht hoe de structuur van zachte netwerk materialen, zoals collageen en rubber, het breukgedrag beïnvloedt. Onze simulaties hebben nieuwe inzichten opgeleverd in de ontwikkeling van schade in deze zachte materialen, zelfs voordat we dit met onze eigen ogen kunnen zien. Deze resultaten kunnen dienen als inspiratie voor de ontwikkelingen van nieuwe technieken om schade in zachte materialen te detecteren of te beperken.