Degradation of fuel components

Promotie

Degradation of fuel components

Promovendus ms. JM (Marcelle) van der Waals MSc
Promotor prof.dr. H (Hauke) Smidt
Copromotor dr. J Gerritse
Organisatie Wageningen University, Laboratory of Microbiology
Datum

do 18 oktober 2018 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Samenvatting

Bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vaak veroorzaakt door industriële en landbouw activiteiten. Incidentele lekkage, lekkende opslagtanks of afvalverwijdering hebben onze omgeving verontreinigd met anorganische en organische verbindingen. Voorbeelden van organische verontreinigingen zijn aromatische en alifatische koolwaterstoffen. Deze chemicaliën zijn schadelijk voor de gezondheid van onze omgeving, dieren en mensen. Sanering van verontreinigde bodem- en watersystemen is belangrijk om onze omgeving weer schoon te maken. Bioremediatie wordt gezien als een kosteneffectieve en duurzame oplossing en kan het natuurlijke afbraak proces van organische verontreinigingen versnellen. Dit proefschrift beschrijft de afbraak van de brandstofcomponenten methyl tert-butyl ether (MtBE), ethyl tert-butyl ether (EtBE), tert-butyl alcohol (TBA) en benzeen. Dit proefschrift geeft inzicht in de ecologie en fysiologie van de micro-organismen die belangrijk zijn in de afbraak van MtBE, EtBE, TBA en benzeen, en de weg naar de ontwikkeling en implementatie van nieuwe microbiële bioremediatie processen.