Wageningen Dialogue

Dialoog Diner voor een Circulaire Toekomst - 2020

Om ons aan te passen aan klimaatverandering, deze te voorkomen en de negatieve gevolgen ervan te beperken, is een transitie richting een circulaire en klimaat-robuuste samenleving noodzakelijk. De ambitie staat, maar over de weg er naar toe is nog veel onduidelijk. Daarom nodigen we belanghebbende uit beleid, bedrijfsleven en samenleving uit om in dialoog te onderzoeken welke kennis er nodig is om de kennisbasis te leggen voor deze circulaire en klimaat-robuuste samenleving.

Organisator
Datum

do 24 september 2020 17:00 tot 21:00

Locatie Wageningen Campus
Prijsomschrijving Gratis, op uitnodiging

Om verder vorm te geven aan de onderzoeksagenda van het kennisbasis programma 'Circulair en Klimaatneutraal' gaan we graag met u in gesprek over de volgende prikkelende vragen:

  • Hoe ziet de ideale circulaire samenleving er uit?
  • Welke rol spelen u en uw organisatie daarin?  
  • Welke kennis is er nodig om deze ideale samenleving te realiseren?

Lees meer over de projecten binnen dit onderzoeksprogramma

Wilt u meepraten en zelf een rol spelen in deze transitie? Stuur dan een mail naar wageningen.dialogue@wur.nl t.a.v. Simone Ritzer. Om een mooie afspiegeling van het stakeholderveld aanwezig te hebben, zullen we geïnteresseerden uitnodigen op basis van hun achtergrond.