Wageningen Dialogue

Dialoog Energietransitie

Om ons energiegebruik te verlagen en te verduurzamen zijn er verschillende perspectieven nodig om de ideeën te bedenken, geaccepteerd te krijgen in de maatschappij en vervolgens dit ook ruimtelijk in te passen in ons landschap. In januari 2019 werden, op initiatief van WUR Energy Alliance, kennis en expertise binnen de WUR maar ook andere partijen daarbuiten samengebracht om middels een dialoog op zoek te gaan naar vervolgstappen voor het concretiseren van de energietransitie. De centrale vraag luidde: Hoe benutten we sociale, technologische en ruimtelijke kennis om de energietransitie te versnellen?

Organisator WUR Energy Alliance & Wageningen Dialogue
Datum

do 31 januari 2019

Locatie Leeuwenborch, gebouwnummer 201

De dag was gestructureerd in drie onderdelen. Als eerste de dialoogrondes, vervolgens presentaties over huidig onderzoek over de energietransitie. De dag werd afgesloten met het concretiseren van projectplannen en onderzoeksmogelijkheden.

Deze dag, vol dialoog, begon met een ‘World Cafe’ waarbij drie thema’s centraal stonden: Bebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw, en landgebruik. Door middel van rondetafelgesprekken werd er gesproken over vragen, oplossingen en potentiële nieuwe samenwerkingsverbanden. Hier stond met name de dialoog centraal waarbij iedereen actief luisterde en zelf inbreng gaf zodat nieuwe ideeën op papier gezet konden worden. De uitkomsten werden later op de dag samengevat door de tafelvoorzitters. De deelnemers waren het erover eens dat er al veel technologische oplossingen zijn, waar nog wel gewerkt moet worden aan efficiëntie en effectiviteit op grotere schaal. Maar dat de crux vooral zit in de acceptatie van deze oplossingen in de maatschappij. Tevens, zullen er oplossingen moeten komen voor de nieuwe inrichting van het landschap. Het landschap zal een andere waarde krijgen en dit zal gecommuniceerd moeten worden naar de samenleving. Als laatste, zullen er voor implementatie er op lokaal niveau nieuwe samenwerkingsverbanden gevormd moeten worden, om zo bij de belevingswereld van burgers aan te sluiten en weerstand te verlagen.

Bij het tweede onderdeel van de dag, presenteerden WUR wetenschappers recente en huidige onderzoeken betreft de energietransitie vanuit het perspectief van de sociale wetenschappen, technologische oplossingen, en ruimtelijke ordening. Op deze manier werd ook de voortgang van het onderzoek gecommuniceerd en konden de deelnemers met elkaar in gesprek over de mogelijkheden en potentie van dit onderzoek.

De dag sloot af met een ‘Open space’, waarbij deelnemers hun eigen onderzoeks- en projectplannen mochten indienen om deze te bediscussiëren en concretiseren. Zo werd er gekeken of er een mogelijkheid was om onderzoek naar burgerparticipatie te doen: Hoe kan dat efficiënter en effectiever? Ook waren er meer projectmatige ideeën zoals een plan voor duurzame energieopslag in de Grebbenberg.