Promotie

Dietary supplement use and colorectal tumors - From prevention to diagnosis

Samenvatting

Het gebruik van voedingssupplementen is enorm toegenomen de afgelopen decennia. Het Wereld Kanker Onderzoeks Fonds en het Amerikaans Instituut voor Kanker Onderzoek beveelt het gebruik van voedingssupplementen ter preventie van kanker of ter bevordering van de prognose bij kanker niet aan, maar adviseert om de benodigde voedingsstoffen binnen te krijgen via gezonde voeding. Tot nu toe is het nog onduidelijk of de aanbeveling ook geldt voor ‘gewoon’ supplementgebruik in de algemene populatie en het risico op colorectale tumoren.

Het doel van dit proefschrift is te bestuderen of voedingssupplementgebruik een risico op het krijgen van colorectale tumoren beïnvloedt in de algemene populatie en bij mensen met een hoog risico op colorectale tumoren. Tevens willen we inzicht krijgen in de variabiliteit van voedingssupplementgebruik bij mensen die nieuw gediagnosticeerd zijn met colorectaalkanker tijdens en na de behandeling voor kanker.

De bevindingen uit dit proefschrift wijzen niet op een gunstige of ongunstige rol van voedingssupplementgebruik in relatie tot het ontwikkelen van colorectale tumoren in de algemene populatie en in hoog-risico groepen voor colorectaalkanker. Daarom worden voedingssupplementen niet aanbevolen voor de primaire of tertiaire preventie van colorectaalkanker. Verder bleek dat het gebruik van voedingssupplementen bij colorectaalkankerpatiënten varieert na de diagnose, tijdens en na kankertherapie. Toekomstig observationeel onderzoek naar de rol van voedingssupplementgebruik in relatie tot primaire of tertiaire preventie van colorectaalkanker moet worden voortgezet.