Promotie

Disentangling microbial decomposition networks. Linking detritus-based soil microbial food webs to ecosystem processes

Promovendus dr. A (Amber) Heijboer
Promotor prof.dr. PC (Peter) de Ruiter
Copromotor dr. J (Jaap) Bloem
Copromotor prof. dr GA Kowalchuk
dr PE Bodelier
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Wiskundige en statistische methoden
Datum

wo 6 juni 2018 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Samenvatting

Er is een groeiend besef dat microben in de bodem belangrijk zijn voor landbouw en natuur. Bodems bevat vele soorten microben, maar er is nog relatief weinig bekend over de specifieke rol van deze verschillende soorten op bodemfuncties. Tijdens mijn PhD onderzoek heb ik gekeken naar het effect van landgebruik op de microbiële gemeenschapssamenstelling en bijbehorende bodemprocessen. Ik heb met name gekeken naar de microbiële afbraak van organisch stof in de bodem, een belangrijk proces dat onder andere invloed heeft nutriëntenbeschikbaarheid voor planten en koolstofopslag in de bodem. De resultaten lieten zien dat de samenstelling van de microbiële gemeenschap van groot belang is voor processen als stikstofvastlegging en de afbraakefficiëntie van organisch materiaal. Deze informatie zorgt ervoor dat we de lange-termijn gevolgen van landgebruik op bodemfuncties nog preciezer kunnen bepalen, en zal bijdragen aan een optimaal en duurzaam beheer van onze bodems.