Themadag

Divers grasland voor boer, bij, boerenlandvogel en burger

​Grasland met een grote diversiteit aan soorten draagt bij aan een duurzame veehouderij, versterking van de biodiversiteit en wordt maatschappelijk gewaardeerd.

Organisator Wageningen Plant Research en Nederlands-Vlaamse vereniging voor Weide- en Voederbouw (NVWV)
Datum

do 28 maart 2019 09:30 tot 17:00

Locatie Wylerberg, Rijksstraatweg 178, 6573 DG Beek-Ubbergen

In deze NVWV-bijeenkomst laten we sprekers aan het woord die ingaan op het belang van divers grasland, welke doelen het kan dienen en hoe kruidenrijk grasland is te realiseren en te onderhouden.

Programma
9.30 Binnenkomst en opening van NVWV voorzitter Edward Ensing en dagvoorzitter Nick van Eekeren
10.00 Anne van Doorn, WUR: Wat wil het beleid met kruidenrijk grasland?
10.30 Astrid Manhoudt, Van Hall-Larenstein: Weidevogels en insecten
11.00 Koffie-/theepauze
11.30 Jeroen Pijlman, Louis Bolk instituut: Onderzoek smalle weegbree
12.00 Uitreiking scriptieprijs
12.30 Lunch waarin graszaadleveranciers hun mengsels van gras, klaver en kruiden presenteren
13.30 Stephanie Schelfhout: Universiteit Gent: Kruidenrijke graslanden en uitmijnen zandbodems
14.00 Goaitske Iepema, WUR: Management van kruidenrijk grasland
14.30 Excursie naar kassen van Radboud Universiteit Nijmegen
16.00 Afsluiting met borrel