Promotie

Diversity and biological activity of nucleopolyhedroviruses of the leafworm Spodoptera litura

Promovendus mr. G (Ghulam) Ali
Promotor Just prof.dr. JM (Just) Vlak
Copromotor dr.ir. W (Wopke) van der Werf
Organisatie Wageningen University, Centrum voor Gewassysteemanalyse, Laboratorium voor Virologie
Datum

di 6 maart 2018 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362