Excursie

Docentenstudiedag en excursie Teelt en broeierij van bolgewassen

Stichting Bollenacademie biedt in het kader van het project Studiebol een studiedag aan voor MBO- en HBO-docenten die zich bezig houden met de teelt en broeierij van bloembollen en voor docenten uit het voortgezet onderwijs die interesse hebben in de bloembollensector.

Organisator Stichting Bollenacademie
Datum

ma 2 oktober 2017 09:30

Locatie Haddock Watersport, Archerpad 8-10, 1324 ZZ Almere

Ook MBO- en HBO-studenten die zich in het kader van hun studie bezighouden met bolgewassen zijn van harte welkom op deze dag.

Dagprogramma

09.30 Inloop met koffie
10.00 Naar een duurzame teelt van bloembollen - André Hoogendijk (KAVB, voorzitter Stichting Bollenacademie)
10.30 Presentatie Digitale lesmodule Teelt van tulpen – Barry Looman (WUR-PPO)
10.50 Presentatie over de Floriade 2022 en de rol van bloembollen daarbinnen – Jan Willem Griep & Niek Rozen (Floriade). Aansluitend een bezoek aan het Floriade-terrein (lopend te bereiken).
12.30 Lunch bij Haddock Watersport
13.30 Verplaatsing met eigen vervoer naar Artemis Lilies, J. Huydecoperweg 10, 1331 GE Almere
14.00 Excursie Lelie-broeierij Artemis Lilies
15.00 Evaluatie, suggesties voor een volgende studiedag
15.30 Afsluiting

Digitale lesmodule Teelt van tulpen

Stichting Bollenacademie ontwikkelt via het project Studiebol een reeks uitgaven en digitale modules over bolgewassen. Het betreft teelthandleidingen, maar ook boeken over ziekten en plagen in bolgewassen, de handel in bolgewassen en de fysiologie en veredeling van bolgewassen.

De de reeds opgeleverde module over Broei van tulpen en de nog op te leveren module over de Bloembollen-handelsketen zijn / komen vrij beschikbaar via

www.bollenacademie.nl

Aanmelden

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze dag.

Aanmelden voor deze dag kan uitsluitend per mail bij de secretaris van Stichting Bollenacademie, Piet Vlaming:

p.vlaming@clusius.nl

Telefoonnummer: 06-55171047 of 072-5673191

Daarbij graag in de mail aangeven wat je functie / studie is en bij welke instelling je werkt of studeert.

Aanmelden kan tot en met 25 september 2017.