Symposium

Driedaags symposium over broeikasgassen in Amsterdam

In de discussie over klimaatverandering is het vizier vooral gericht op CO2. Belangrijk, maar andere broeikasgassen zijn eveneens van invloed op de temperatuurstijging van de aarde. De komende drie dagen komen maar liefst 250 internationale wetenschappers en besluitvormers uit overheden en industrie in Amsterdam bijeen om nieuwe kennis uit te wisselen over de zogeheten ‘Non-CO2 Greenhouse Gases’, kortweg NCGG.

Het internationaal klimaatpanel IPCC laat in haar nieuwe rapport weten dat er geen twijfel over bestaat dat de aarde opwarmt op en dat dit vrijwel geheel komt door toedoen van de mens. Dit gisteren bekend gemaakte rapport geeft extra gewicht aan het belang van het driedaagse internationale klimaatsymposium dat morgen in Amsterdam begint.

Het NCGG-symposium, dat plaatsvindt van 5 t/m 7 november in Casa 400, wordt voor de zevende keer georganiseerd door VVM, het netwerk voor milieuprofessionals, in samenwerking met Wageningen Universiteit en de Open Universiteit. Centraal staat met name de invloed op het klimaat van methaan (landbouw en afvalstorts), N2O (landbouwbodems en kunstmestindustrie) en de zogenaamde F-gassen (koelmiddel, brandblussers, industriële toepassingen in elektronica, elektrische schakelapparatuur, schuim en andere toepassingen). 

De deelnemers, afkomstig uit alle delen van de wereld, houden zich in hun werk direct bezig met onderzoek de mogelijkheden om de uitstoot c.q. effecten van deze broeikasgassen op het milieu te verminderen. Het delen van inzichten staat voorop tijdens het symposium. Daarbij is het voor de wetenschappers te horen wat ‘het beleid’ aan kennisbehoeften heeft, terwijl de beleidsmensen op hun beurt worden geïnformeerd over de nieuwe inzichten die de wetenschap te bieden heeft. De voertaal is Engels.

Meer informatie staat op de website van de conferentie: www.ncgg.info