Duinen

Promotie

Dunes, above and beyond: The interactions between ecological and geomorphological processes during early dune development

Promovendus dr. MEB (Marinka) van Puijenbroek
Promotor prof.dr. F (Frank) Berendse
Copromotor dr. J (Juul) Limpens
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Plantenecologie en Natuurbeheer
Datum

vr 8 december 2017 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Samenvatting

Kustduinen beschermen het achterland tegen hoogwater. Spontane vorming van nieuwe duinen kan de kustverdediging verder versterken tegen zeespiegelstijging. Dit proefschrift onderzocht de ecologische en geomorphologische factoren die duinontwikkeling beïnvloeden. Dit proefschrift laat zien dat brede stranden en lage stormintensiteit de mogelijkheden voor embryoduinontwikkeling vergroten, door de vegetatielimiet op het strand zeewaarts te verschuiven. In de zomer wordt de groei van embryoduinen voornamelijk bepaald door het duinvolume en de mate van zandtoevoer vanaf het strand. In de winter wordt groei van embryoduinen gelimiteerd door stormen. De soortensamenstelling van de vegetatie bepaalt mee hoe gevoelig het duin is voor erosie. Zeldzame plantensoorten op het strand kunnen zich optimaal ontwikkelen op aangroeiende stranden onder de beschutting van embryoduinen. Het ontwerp van een mega-suppleties bepaalt de potentie voor de ontwikkeling van embryoduinen en groene strandvegetatie.