Cursus

Duurzame ontwikkeling in de exacte vakken

Vindt u het belangrijk aandacht te besteden aan duurzame ontwikkeling binnen de exacte vakken? Feit is dat bètatechhiek van groot belang is in duurzame onderwerpen als energietransitie, in cradle-to-cradle produceren en in de biobased economie. De bèta-examenprogramma’s vmbo, havo en vwo geven dan ook de nodige aanknopingspunten om duurzame ontwikkeling met het bètaveld en onderwijs te verbinden.

Organisator Aeres Hogeschool Wageningen
Datum

vr 22 juni 2018

Locatie The Colour Kitchen, Arthur van Schendelstraat 500, 3511 MH Utrecht

Aeres Hogeschool Wageningen, Greenpeace en Duurzaam in ontwikkeling organiseren een nascholing waarbij Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) in de bètavakken centraal staat. De nascholing bestaat uit een startbijeenkomst en twee vervolg-dagdelen.

Dag 1: Introductie Leren voor Duurzame Ontwikkelingen in de bètavakken

Op de startbijeenkomst van 22 juni 2018 maakt u kennis met de didactische uitgangspunten van LvDO en de toepassing ervan in de bètavakken alsmede de circulaire economie.

Om kennis op te doen over duurzame ontwikkeling binnen de praktijk van bètatechniek zijn er enkele innovatieve bedrijven uitgenodigd die presentaties zullen geven over actuele ontwikkelingen binnen hun bedrijf.

Dag 2 en 3: Ontwerpen van duurzame ontwikkeling in het bètaonderwijs

Aansluitend op de startbijeenkomst gaat u samen met collega’s twee dagdelen aan de slag om uw onderwijs te (her)ontwerpen dat recht doet aan de examentermen en duurzame bètatechnische ontwikkelingen. Neem eventueel lesmateriaal mee waar u tevreden over bent of waar u juist aan zou willen werken om dit te verbeteren.

Meld u snel aan, er zijn beperkt plaatsen beschikbaar.