Elearning Cursus mens-dier interactie in de varkenshouderij

Cursus

E-learning Cursus mens-dier interactie in de varkenshouderij

Hoe ervaart een varken haar omgeving? En waarom is het van belang om hierbij stil te staan? Deze E-learning cursus richt zich op het belang van een goede mens-dier relatie, waarbij onder andere gekeken wordt naar de manier waarop een varken de wereld ervaart. Dit geeft inzicht in de manier van omgang, met als gevolg minder stress voor dier én mens. Het doel is een win-win situatie; het bevorderen van diergezondheid en dierenwelzijn dat onder andere zorgt voor meer werkplezier en meer benutting van het productie potentieel van het varken.

Organisator Wageningen Academy, Wageningen Livestock Research
Setup Online
Prijs € 95,00

E-learning cursus opzet

Niveau (tweeledig)
- Studenten MBO onderwijs & Varkenshouderij medewerkers
- Studenten HBO onderwijs & Varkenshouderij eigenaren

Verschillende leervormen & interactieve tools, zoals video, animatie, audio, opdrachten, eindtoets, en dergelijke.

Opbouw van de module: Introductie, vier interactieve hoofdstukken en een eindtoets.

- Hoofdstuk 1 Angst voor mensen
Kernwoorden: Gevolgen, meetbaarheid, variatie, invloed op productie.
- Hoofdstuk 2 Denk als een varken
Kernwoorden: Zintuigen, karakter, instinct, leervermogen.
- Hoofdstuk 3 Mens-dier interactie
Kernwoorden: Positieve en negatieve interacties, optimaal balanspunt, variatie, overtuiging, houding.
- Hoofdstuk 4 Optimaliseer omgang en omgeving
Kernwoorden: Huisvesting, routine, gewenning, stressvrij verplaatsen.

Na afloop van de cursus is de opgedane kennis direct toe te passen in de praktijk.

Doelgroep

De cursus is uitermate geschikt voor het groene onderwijs (MBO & HBO) en voor medewerkers, erfbetreders en eigenaren van een varkenshouderij.

Resultaat

Na het met goed gevolg afsluiten van deze E-learning cursus ben je beter instaat dierenwelzijn te waarborgen. Je begrijpt de belevings wereld van het varken beter en kan daardoor de zorg voor het dier aanpassen, zodat er minder stress optreedt voor zowel dier als mens.

Cursusleider

De cursusledier is Marko Ruis, Wageningen Livestock-Research.