Symposium

EGF Symposium: ‘Grasland en voedergewassen in hoge output melkveehouderijsystemen’

Veel landen verkennen momenteel de mogelijkheden en beperkingen van schaalvergroting en intensivering van dierlijke productiesystemen. Het vraagstuk van de voedselzekerheid vraagt om een hoge output van landbouwsystemen. Een belangrijke vraag is in hoeverre aan de maatschappelijke behoeften, zoals dierenwelzijn en weidegang, voldaan kan worden in intensieve productiesystemen. Kan verdere optimalisering van grasland management de winstgevendheid van melkveehouderij systemen verbeteren en de druk op het milieu reduceren?

Organisator Nederlandse Vereniging voor Grasland en Voedergewassen
Datum

ma 15 juni 2015 tot wo 17 juni 2015

Dit staat centraal in het 18e EGF symposium met het thema ‘Grasland en voedergewassen in hoge output melkveehouderijsystemen’. De Nederlandse Vereniging voor Grasland en Voedergewassen nodigt u uit om deel te nemen aan het dit Symposium dat zij organiseert van de 15e tot de 17e juni 2015, in Wageningen, Nederland.

De meest actuele informatie over het symposium, programma, excursies, etc. kunt u vinden op de website

EGF staat voor European Grassland Federation