‘Ecologically intensive’ soil management decreases erosion and irrigation requirements while increasing soil carbon, water use efficiency and economic returns on small vegetable farms in south Uruguay

Promotie

‘Ecologisch intensief’ bodembeheer vermindert erosie en watergebruik en doet bodem-koolstof, watergebruiksefficiëntie en economische opbrengsten toenemen op kleine groentebedrijven in Zuid-Uruguay

Promovendus Florencia Alliaume
Promotor Pablo prof.dr.ir. PA (Pablo) Tittonell
Copromotor dr.ir. WAH (Walter) Rossing
dr. S (Santiago) Dogliotti
Organisatie Wageningen University & Research, Leerstoelgroep Farming Systems Ecology
Datum

wo 14 september 2016 08:30 tot 10:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592
Groentetelers in Zuid-Uruguay, gewoonlijk kleine familiebedrijven, zitten vast in een on-duurzaamheidsspiraal, vooral veroorzaakt door verminderde bodemkwaliteit als gevolg van intensieve bouwplannen. Dit proefschrift onderzocht strategieën gericht op verbeteren van ecologisch functioneren van bodems, gebaseerd op organische stof beheer. Waarnemingen op bedrijven aan bodemkoolstof lieten een gemiddelde toename van 3.4 Mg.ha-1 zien binnen 5 jaar na de start. In experimenten met gereduceerde bodembewerking en mulching nam de erosie af tot onder de tolerantiewaarde en waren bodemwater gehaltes 20% hoger. Modellering op veld- en bedrijfsniveau liet zien dat deze milieuwinst gecombineerd kan worden met een toename in economische resultaten door besparing van gemiddeld 775 m3 ha-1 jr-1 aan irrigatiewater, waarmee profijtelijke gewassen kunnen worden verbouwd. De win-win resultaten van deze studies vormen een stevige basis voor uittesten op commerciële pilot bedrijven, gebruikmakend van een co-innovatie benadering waarin wetenschap wordt gecombineerd met boerenkennis.