Ecology and Biology of Rhamphicarpa fistulosa, a New Parasitic Weed of Rain-fed Rice (Oryza sativa L.) in sub-Saharan Africa

Promotie

Ecology and Biology of Rhamphicarpa fistulosa, a New Parasitic Weed of Rain-fed Rice (Oryza sativa L.) in sub-Saharan Africa

Promovendus S (Stella) Kabiri
Promotor prof.dr.ir. NPR (Niels) Anten
Copromotor dr.ir. L (Lammert) Bastiaans
Jonne dr. J (Jonne) Rodenburg
Organisatie Wageningen University, Centrum voor Gewassysteemanalyse
Datum

vr 1 september 2017 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Korte samenvatting

Rhamphicarpa fistulosa is een nieuw parasitair onkruid van regen-afhankelijke rijst in Afrika. Het onkruid is inheems in Afrika, maar was geen probleem tot dat rijstboeren begonnen met het uitbreiden van de rijstteelt naar gebieden die regelmatig onder water staan. Deze gebieden zijn de natuurlijke habitat van de parasiet. Het onkruid is een facultatieve parasiet, waarvan de groei wordt bevorderd door aanhechting aan het wortelstelsel van zijn waardplant. Door de extractie van nutriënten, water en koolhydraten vermindert de parasiet de productie van het rijstgewas. Aan het begin van dit onderzoek was de parasiet relatief onbekend voor boeren en nauwelijks gerapporteerd in de literatuur. De studie richtte zich op het ontrafelen van de ecologie en de biologie van R. fistulosa, en de interactie tussen parasiet en rijst. Ontkieming van de onkruidzaden vereist de combinatie van licht en een waterverzadigde bodem. In tegenstelling tot veel andere parasitaire onkruiden wordt de kieming niet bevorderd door wortel-exudaten van de gastheerplant. Er werd een tijdsbestek van zeven weken waargenomen tussen zaadkieming en aanhechting. Kort na het tot stand komen van een parasitaire verbinding begint de parasiet zijn gastheer te beïnvloeden, wat resulteert in een gewijzigde drogestofverdeling en een verminderde bladfotosynthesesnelheid. Uiteindelijk domineert de parasiet zijn gastheer volledig. De implicaties van deze bevindingen voor duurzaam onkruidbeheer worden besproken. Dit onderzoek maakt deel uit van het grotere PARASITE-project, waarin, naast biologie, beheer en economie van parasitaire onkruiden in rijst in Afrika werden onderzocht, evenals de institutionele omgeving voor de nationale gewasbeschermingsdiensten.