Promotie

Ecosystem Effects of Bottom Trawl Fishing

Promovendus Daniel Van Denderen
Promotor dr. AD (Adriaan) Rijnsdorp
Copromotor dr. T (Tobias) van Kooten
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Aquacultuur en visserij
Datum

do 3 september 2015 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Samenvatting

Bodemsleepnetvisserij is een vismethode die via verstoring van de bodem verschillende soorten demersale vis, schelp- en schaaldieren vangt. In mijn promotieonderzoek heb ik gekeken naar de effecten van dit type visserij op het bodemecosysteem. Ik heb laten zien dat de effecten op de bodem kunnen leiden tot een afname in soortenrijkdom en een verandering in de soortensamenstelling en het functioneren van de bodemgemeenschap. De negatieve bijeffecten van de visserij zijn gebiedsspecifiek en heb ik in een deel van de onderzochte gebieden niet waargenomen. De negatieve bijeffecten kunnen leiden tot een verhoogde productie van vis en meer vangst en een verhoging van de maximale duurzame opbrengst (MSY), maar ook kunnen de bijeffecten leiden tot een versnelde afname van benthos, vis en vangsten. Dit is afhankelijk van de voedselwebinteracties in het bodemecosysteem. Begrip van deze interacties is daarom ook noodzakelijk voor een succesvol visserijbeheer voor gebieden zoals de Noordzee.