Cursus

Een circulaire en klimaatneutrale samenleving

De transitie naar een circulaire en klimaatneutrale samenleving is een belangrijke ontwikkeling en een breed thema dat Wageningen University and Research tot een van haar speerpunten heeft gemaakt. Binnen dit thema komen biologische, chemische, fysische, geografische en sociale vraagstukken samen.

Organisator Food Valley Netwerk VO-HO
Datum

ma 12 oktober 2020 15:30 tot 20:00

Locatie Wageningen Campus, gebouw n.t.b.

In onze samenleving worden de meeste grondstoffen nog steeds gebruikt voor producten die we weggooien. Dat dit lineaire systeem niet langer houdbaar is, daarover bestaat brede instemming. Een transitie naar circulair gebruik van water, nutriënten en koolstof, gecombineerd met minimaal verlies aan natuurlijke bronnen, is noodzakelijk. Alleen dan kan het klimaat zich herstellen en kunnen we onze groeiende wereld bevolking blijven voeden.

Saskia Visser, programma leider op dit onderwerp, laat zien wat er nu al mogelijk is en hoe deze ontwikkeling er in de toekomst uit zou kunnen gaan zien. Tijdens de nascholing gaan we in op hoe deze nieuwe ontwikkelingen inhoudelijke inspiratie kunnen opleveren voor jouw vaklessen.

    Deze nascholing maakt deel uit van onze Jubileumweek