Cursus

Een circulaire en klimaatneutrale samenleving

De transitie naar een circulaire en klimaatneutrale samenleving is een belangrijke ontwikkeling en een breed thema dat Wageningen University and Research tot een van haar speerpunten heeft gemaakt. Binnen dit thema komen biologische, chemische, fysische, geografische en sociale vraagstukken samen.

Organisator Food Valley Netwerk VO-HO
Datum

ma 12 oktober 2020 16:00 tot 18:00

Locatie Online

In onze samenleving worden de meeste grondstoffen nog steeds gebruikt voor producten die we weggooien. Dat dit lineaire systeem niet langer houdbaar is, daarover bestaat brede instemming. Een transitie naar circulair gebruik van water, nutriënten en koolstof, gecombineerd met minimaal verlies aan natuurlijke bronnen, is noodzakelijk. Alleen dan kan het klimaat zich herstellen en kunnen we onze groeiende wereld bevolking blijven voeden.

Spreker dr. Saskia Visser

Dr. Saskia Visser, programmaleider op dit onderwerp, laat zien wat er nu al mogelijk is en hoe deze ontwikkeling er in de toekomst uit zou kunnen gaan zien. Tijdens de nascholing gaan we in op hoe deze nieuwe ontwikkelingen inhoudelijke inspiratie kunnen opleveren voor jouw vaklessen.

Online nascholing - aanpassingen

Door de aangescherpte coronamaatregelen zijn we genoodzaakt onze nascholing digitaal te laten plaatsvinden. Wat verandert er? Je betaalt de helft van de oorspronkelijke prijs, te weten € 150,- i.p.v. € 300,-, oftewel 3 vouchers voor netwerkscholen.

De nascholing is van 16.00 tot 18.30 uur i.p.v. tot 20.00 uur.

De bijeenkomst zal plaatsvinden in Teams. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Programma

16.00 uur – Welkom door Reina Kuiper en kort vorstelrondje

16.10 uur – Interactieve presentatie over Een circulaire en klimaatneutrale samenleving door Saskia Visser

16.50 uur – Korte pauze

17.00 uur – Interactieve presentatie over ‘Fossil free en bioplastics’ door Harriette Bos

17.40 uur – In twee of drie subgroepen werken aan vertaling van de inhoud naar een relevante onderwijscontext

18.15 uur – Plenaire terugkoppeling en afsluiting

18.30 uur - Einde

Wat doet WUR met Circulair en klimaatneutraal

'Circulair en klimaatneutraal' is een van de speerpunten en onderzoeksprogramma's van Wageningen University & Research. Binnen de onderzoekprogramma's werkt Wageningen Research (WR) samen ministerie LNV en bedrijfsleven aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.