Considering a healthy future: Effects of time orientation on eating and exercising bahavior

Promotie

Een gezonde toekomst overwegen: Effecten van tijdsoriëntatie op eetgedrag en beweging

Promovendus dr. J (Jannette) van Beek
Promotor prof.dr. G (Gerrit) Antonides
Copromotor dr. MJJ (Michel) Handgraaf
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Economie van consumenten en huishoudens
Datum

di 18 oktober 2016 13:30 tot 15:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Samenvatting

Afwegingen van huidige en toekomstige gevolgen zijn kenmerkend voor gedrag op het gebied van gezondheid. Daarom kunnen keuzes voor zowel eetgedrag als beweging bepaald worden door tijdsoriëntatie (d.w.z. de mate waarin een individu in het algemeen gericht is op het heden of de toekomst). Het voornaamste doel van dit proefschrift is het verkrijgen van inzicht in de relaties tussen tijdsoriëntatie en zowel eetgedrag als beweging. Uit de resultaten blijkt dat tijdsoriëntatie voor eetgedrag en voor beweging verschillende constructen zijn. Bovendien wordt eetgedrag voornamelijk voorspeld door het overwegen van onmiddellijke gevolgen, terwijl beweging voornamelijk wordt voorspeld door het overwegen van toekomstige gevolgen. Ten slotte blijkt dat toekomstoriëntatie gerelateerd is aan gezondere voedselkeuzes via een hoger abstractieniveau. De inzichten die zijn verkregen in dit proefschrift dragen bij aan een beter begrip van intertemporele besluitvorming op het gebied van gezondheid en kunnen uiteindelijk gebruikt worden om gezond eetgedrag en beweging te stimuleren.