Effect of predation risk and habitat characteristics on the ecology of European hare

Promotie

Effect of predation risk and habitat characteristics on the ecology of European hare

Promovendus MJA (Martijn) Weterings
Promotor prof.dr. HHT (Herbert) Prins
Copromotor dr.ir. F (Frank) van Langevelde
dr. SE (Sip) van Wieren
Organisatie Wageningen University, Resource Ecology
Datum

do 24 mei 2018 11:00 tot 12:30

Locatie Auditorium, building number 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592