Presentatie

Effecten van stikstofdepositie en klimaatverandering op plantensoortenrijkdom

Eindcolloquium van Adriana Gomez Mateus.

Organisator Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse
Datum

wo 9 april 2014 16:00

Locatie Gaia, gebouwnummer 101
Droevendaalsesteeg 3
101
6708 PB Wageningen
0317 – 48 17 00
Zaal/kamer 2