Presentatie

Effecten van stikstofdepositie en klimaatverandering op plantensoortenrijkdom

Eindcolloquium van Adriana Gomez Mateus.

Organisator Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse
Datum

wo 9 april 2014 16:00

Locatie Gaia, gebouwnummer 101
Zaal/kamer 2