Promotie

Effects of reduced crossover recombination on quantitative trait analysis

Promovendus mr. CL (Cris) Wijnen
Promotor dr.ing. JJB (Joost) Keurentjes
Fred van Eeuwijk
Copromotor dr.ir. TG (Erik) Wijnker
dr.ir. MP (Martin) Boer
Organisatie Wageningen University, Laboratorium voor Erfelijkheidsleer
Datum

ma 14 oktober 2019 13:30 tot 15:00