Symposium

Eindsymposium PPS Ruwvoer en Bodem

Op 26 november 2019 opent de 'Boerinn’ te Kamerik haar deuren voor het eindsymposium van de PPS Ruwvoer en Bodem. De afgelopen 4 jaar hebben kennisinstellingen en het bedrijfsleven samengewerkt aan kennisontwikkeling over ruwvoerproductie en bodemmanagement binnen het publiek private samenwerkingsprogramma PPS Ruwvoer en Bodem.

Organisator Wageningen Plant Research
Datum

di 26 november 2019 10:00 tot 15:00

Locatie Boerderij de Boerinn, Mijzijde 6, Kamerik
Prijs Gratis

Vier jaar onderzoek en samenwerking tussen Wageningen University & Research, Louis Bolk Instituut en bedrijven uit de agrarische sector heeft geresulteerd in nieuwe kennis over ruwvoerproductie. Wat is de invloed van bodem en managementkeuzes voor de opbrengstpotentie van grasland en mais? Wat betekenen deze nieuwe inzichten voor de kringlooplandbouw? En hoe kunnen melkveehouders deze kennis toepassen in de praktijk?

Programma

9:45 Inloop met koffie/thee
10:00 Dagvoorzitter Jos Verstraten
10:15 Visie op Ruwvoer en Bodem - Willem Koops, ZuivelNL
Visie op Ruwvoer en Bodem - Annet Zweep, LNV
Highlights van 4 jaar onderzoek Ruwvoerproductie en Bodembeheer door Rene Schils, Rommie van der Weide, Nick van Eekeren, Herman van Schooten en Koos Verloop
11:30 Workshops (ronde 1):
- Yield gaps in maïs en gras
- Bouwplanopbrengst en optimalisatie
- Plant bodem interacties bij grasteelt
- Plant bodem interacties bij maisteelt
- Beslissingsondersteunende systemen
12:15 Lunch
13:00 Workshops (ronde 2 en 3):
- Yield gaps in maïs en gras
- Bouwplanopbrengst en optimalisatie
- Plant bodem interacties bij grasteelt
- Plant bodem interacties bij maisteelt
- Beslissingsondersteunende systemen
14:15 Plenaire discussie & paneldiscussie met leden vanuit LNV en de sector: Annet Zweep, Jos Deckers en Jan Eggink
15:00 Tom Sligting met een reflectie op de dag
Sluiting van de dag met doorkijkje naar nieuwe PPS door Gert van Duinkerken/John Verhoeven

Ben je een adviseur, melkveehouder of op een andere manier werkzaam in de agrarische sector? Dan ben je van harte welkom. Deelname is gratis en er is beperkt plaats. Meld je hieronder aan.

Foto_collage_Nieuwsbericht_Eindsymposium PPS Ruwvoer en Bodem (002).jpg