Energiek2020 Event

Activiteit

Energiek2020 Event

Met welke vragen loopt u rond over energiebesparing, over belichting of CO2? Stel ze aan de orde in de workshops en discussieer er over met uw collega’s en onderzoekers. Op het jaarlijkse Energiek2020 Event is weer veel kennis over energiebesparing te verkrijgen. Onderzoek en praktijkontwikkelingen staan niet stil! In workshops en tijdens een rondgang langs de onderzoeksprojecten praten onderzoekers u hierover bij. Ondernemers komen aan het woord om te vertellen over hun ervaringen en hoe zij energiebesparing realiseren binnen hun bedrijf.

Organisator
Datum

do 26 maart 2015 14:00

Locatie Bleiswijk
Violierenweg 1
2665 MV Bleiswijk
0317 - 485 606

Het Energiek2020 Event vindt plaats op 26 maart in Bleiswijk. Nico van Ruiten opent de middag met de actuele ontwikkelingen op beleidsgebied en het programma Kas als Energiebron. Daarna is het woord aan prof. André Faaij van de Rijksuniversiteit Groningen met een inspirerend verhaal over hoe de weg naar een duurzame energievoorziening samen gaat met economische ontwikkeling.

De workshops bestrijken een breed veld en aan bod komen: Het Nieuwe Telen, CO2 dosering, lichtbenutting door het gewas, belichtingsstrategie, stuurlicht nieuwe kasconcepten en rond-leidingen langs de proeven die betrekking hebben op energiebesparing De workshops worden in twee rondes gehouden, zodat u meerdere workshops kunt bijwonen.


Energiek2020 Event logo.jpg
Programma
13:00 Ontvangst (bij DLV GreenQ, Violierenweg 3, Bleiswijk)
13:30 Opening door Nico van Ruiten (LTO Glaskracht)
13:40 Duurzaam en economie; gaat dat samen? door André Faaij (Rijksuniversiteit Groningen)
14:10 Ronde 1 Workshops en proeven DLV GreenQ
15:10 Pauze
15:40 Ronde 2 Workshops en proeven DLV GreenQ
16:40 Rondleiding langs proeven bij Wageningen UR Glastuinbouw
17:30 Borrel en Buffet (bij Wageningen UR Glastuinbouw, Violierenweg 1, Bleiswijk)
19:30 Afsluiting

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met  Piet Broekharst, telefoon 010 800 8430, mobiel 06 10950041, e-mail pbroekharst@ltoglaskracht.nl


Het Energiek2020 Event wordt georganiseerd door Kas als Energiebron, Wageningen UR Glastuinbouw en GreenQ-DLV Plant. Het programma Kas als Energiebron is het gezamenlijke energie-innovatieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het Ministerie van Economische Zaken.