Epidemiology of selected pig viral diseases in Bhutan

Promotie

Epidemiology of selected pig viral diseases in Bhutan

In Bhutan was er tot voor kort weinig bekend over dierziekten in de varkenshouderij. Uit epidemiologisch onderzoek door Vijay Raika Monger komt naar voren dat van de bekende virussen vooral porcine circovirus type 2, hepatitis E en varkensinfluenza virus in Bhutan voorkomen. Hij vond daarentegen geen aanwijzingen dat er in Bhutan porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) of de ziekte van Aujeszky onder gehouden varkens zou heersen.

Promovendus VR (Vijay) Monger
Organisatie Faculteit Diergeneeskunde Utrecht University
Datum

wo 9 december 2015 12:45 tot 14:15

Locatie Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Zaal/kamer Senaatszaal

De varkenshouderij in ontwikkelingslanden wordt vaak gekenmerkt door een groot aantal zogenaamde “backyard farms”. Dit zijn kleinschalige familiebedrijfjes met slechts enkele tot hooguit enkele tientallen varkens. Bestrijding van dierziekten is moeilijk en in veel gevallen is er zelfs nauwelijks informatie over welke dierziekten vóórkomen in dergelijke landen en wat de impact ervan is. Dit gold tot voor kort ook in Bhutan, waar de kleinschalige varkenshouderij slechts voor een deel in de nationale behoefte aan varkensvlees kan voorzien en er een grote afhankelijkheid van import is..

Bhutan, gelegen aan de voet van de Himalaya en ingeklemd tussen China en India, heeft behalve veel backyard bedrijfjes ook drie grote overheidsbedrijven. Deze overheidsbedrijven voorzien een deel van de backyardbedrijfjes van biggen, die daar worden afgemest en uiteindelijk worden geslacht. Uit Mongers epidemiologische studie blijkt dat vooral porcine circovirus type 2 en hepatitis E virus in Bhutan wijd verspreid voorkomen. Ze zijn verwant aan stammen die in China en India circuleren wat wijst op een regionale introductie. Zowel het epidemiologische onderzoek als het genetisch onderzoek naar de hepatitis E-virussen doet vermoeden dat de virussen vanuit de overheidsbedrijven verder in Bhutan verspreid zijn.

Monger vond weliswaar antistoffen tegen klassieke varkenspest (KVP), maar deze zijn hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de vaccinatie tegen deze ziekte. Aanwijzingen voor infecties met het virus zelf waren er niet. Vaccinatie levert in Bhutan nogal wat logistieke problemen op, vooral bij de backyard bedrijfjes. Monger onderzocht daarom de effectiviteit van orale vaccinatie, waarbij de varkenshouder zelf zijn varkens tegen KVP kan vaccineren. In 60% van de gevallen leidde dit tot voldoende antistoffen om een varken te beschermen tegen een infectie. Of dit voldoende is, zal moeten blijken uit verder onderzoek.

De gevonden resultaten geven cruciale informatie over het vóórkomen van een aantal belangrijke varkensziekten, hun verspreiding en mogelijke bestrijding. Het voorziet de Bhutaanse overheid van de nodige achtergrondinformatie in hun streven om de varkenshouderij in Bhutan verder uit te breiden en te komen tot de nodige schaalvergroting om zelfvoorzienend te worden.