Mining into interspecific bacterial interactions

Promotie

Exploreren van Microbiële Interacties

Promovendus O (Olaf) Tyc
Promotor prof.dr. W (Wietse) de Boer
Copromotor dr. P. Garbeva
Organisatie Wageningen University
Datum

vr 23 september 2016 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Het in dit proefschrift beschreven onderzoek richt zich op het belang van interacties tussen bodembacterie-soorten voor de productie van antibiotica. Voor dit doel werd een high-through-put screening methode ontwikkeld om bodembacteriën te screenen op hun antibiotische activiteit in zowel monocultuur als in gemengde cultuur. De resultaten gaven duidelijk aan dat het kweken in mengsels een voorwaarde kan zijn voor bacteriële antibioticaproductie.

Verschillende paren van de bodembacteriesoorten die alleen antimicrobiële activiteit vertonen in gemengde kweken, werden onderworpen aan een gedetailleerde analyse. Verschillende verbindingen die door de interacterende bacteriën werden geproduceerd zijn geïdentificeerd.

De antimicrobiële activiteit van interacterende bodembacteriën en de geproduceerde verbindingen werden getest tegen verschillende ziekteverwekkers van mensen en planten. Het screenen van microbiële interacties kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontdekking van nieuwe antibiotica en agrochemische verbindingen.