Exploring the boundaries of nature

Activiteit

Exploring the boundaries of nature

Natuur en landschap zijn belangrijk voor de burger, consument en producent: zij allen maken er gebruik van, ieder op een eigen manier. De één ontspant en recreëert in de natuur, de ander koopt duurzame producten of diensten, en voor een derde is de groene leefomgeving drager voor zijn of haar bedrijf.

Organisator Wageningen Economic Research
Datum

do 24 maart 2016 13:30 tot 16:30

Locatie Impulse, gebouwnummer 115
Stippeneng 2
6708 WE Wageningen
0317 48 28 28

‘Exploring the boundaries of nature, to improve the quality of life’ is de missie van Wageningen UR. Graag nodigen we u uit voor een bijeenkomst waarin we op zoek gaan naar deze grenzen van de natuur. Een natuurlijke ontdekkingstocht waarin we dieper ingaan op de (on)mogelijkheden van groene verdienmodellen, georganiseerd door LEI Wageningen UR, het sociaaleconomisch onderzoeksinstituut binnen Wageningen UR. Deze zoektocht vindt plaats op 24 maart 2016 in Impuls Wageningen, van 13.30 tot 16.30 uur met aansluitend een borrel.

Sprekers

Martijn van der Heide (LEI) houdt zich namens LEI Wageningen UR bezig met de waarde van natuur en landschap, en de (on)mogelijkheden tot financiering ervan. Hij presenteert inzichten, lessen en uitdagingen gebaseerd op eerder uitgevoerd onderzoek.

Hans Rutten (Ministerie van EZ ) van het Ministerie van Economische Zaken is projectleider en mede-auteur van de Rijksnatuurvisie en zal een lezing houden over het belang van diversiteit. Tijdens zijn prikkelende ontdekkingstocht zal Hans onder meer reflecteren op de relatie tussen diversiteit en beleid, in het bijzonder de Rijksnatuurvisie.

Jan Duijndam, eigenaar van Hoeve Biesland, voelt zich als agrarisch ondernemer verantwoordelijk voor zijn bedrijf én en het omringende landschap. Dit resulteert in een specifieke bedrijfsvoering dat recht doet aan mens en leefomgeving. Jan staat stil bij de knelpunten waar hij tegenaan loopt, en neemt u mee in zijn zoektocht naar oplossingen.

Erik Droogh, directeur Leisurelands, zal zijn ervaringen delen over zijn speurtocht naar het toepassen van groene verdienmodellen op zijn recreatieterreinen, gekoppeld aan de huidige tijdsgeest, bestaande beleidscontext en nieuwe trends.

Programma

Programma
13.15 uur Ontvangst
13.30 uur Opening Marien Borgstein, LEI Wageningen UR
13.40 uur Martijn van der Heide, LEI Wageningen UR
14.00 uur Hans Rutten, Ministerie van Economische Zaken
14.30 uur Jan Duijndam, Hoeve Biesland
15.00 uur Erik Droogh, Leisurelands
15.30 uur Pauze
15.45 uur Start discussie door Krijn Poppe, LEI Wageningen UR
16.30 uur Afsluiting
16.40 uur Borrel

Aanmelden