Promotie

Facilitatie van bomen op boom-gras interacties in savannes

Promovendus K.V.R. (Priya) Priyadarshini
Promotor prof.dr. HHT (Herbert) Prins
Copromotor dr.ir. IMA (Ignas) Heitkonig PhD
Copromotor prof. dr. S. de Bie
Organisatie Wageningen University, Production Ecology and Resource Conservation (PE&RC), Leerstoelgroep Resource ecology
Datum

di 24 mei 2016 13:30 tot 15:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Korte samenvatting


Ik onderzocht de relatie tussen bomen en grassen in halfdroge savannes in Zuid-Afrika en heb een overzicht gemaakt van de rol van bomen in door mensen beheerde droge gebieden in Afrika. Bomen transporteren water en stikstof van diep in de bodem naar de oppervlakte, waar deze opgenomen kunnen worden door grassen. Dit water en deze nutrienten zouden anders niet beschikbaar zijn voor grassen, dus de bomen helpen de grassen door deze grondstoffen beschikbaar te maken. Grassen die onder bomen groeien hebben hierdoor ook een hogere stikstofconcentratie, een belangrijke grondstof voor platen, in hun wortels. Daarnaast laat ik de cruciale rol van bomen zien in twee door mensen beheerde droge gebieden in Afrika: agroforests en rangelands. In deze systemen zorgen bomen voor minder bodemerosie, een kleinere kans van invasie door onkruid en zorgen ze voor een beter water- en nutrientmanagement. Daarnaast leveren ze ook extra economische inkomsten op voor de gemeenschap.