Activiteit

Feestelijke opening Zeevaartschool Wageningen Marine Research

Op vrijdag 23 september opent Wageningen Marine Research officieel haar deuren van de Zeevaartschool in Den Helder. Tijdens deze feestelijke opening worden relaties en klanten uitgenodigd dit met ons te vieren. Louise Fresco, voorzitter raad van bestuur Wageningen University & Research, zal de opening zal verzorgen en verschillende boegbeelden uit de Topsector Water en Agri & Food zullen speechen. Na het officiële gedeelte dompelen we de gasten onder in de wereld van Marine Research tijdens verschillende workshops en interactieve pitches.

Organisator Wageningen Marine Research
Datum

vr 23 september 2016

Locatie Den Helder
Ankerpark 27
1781 AG Den Helder
0317 - 480 900

Sinds december 2015 zijn de medewerkers van Wageningen Marine Research in het Noorden van ons land samengegaan in één gebouw. De oude Zeevaartschool aan Ankerpark 27, is op een aantal punten aangepast en aangebouwd maar het unieke karakter van het gebouw is goed bewaard gebleven. Tijdens de opening kunnen relaties en klanten ook een rondleiding krijgen door deze oude school in Amsterdamse school stijl. Naast de rondleiding zijn er verschillende workshops en pitches die de bezoekers prikkelen en uitdagen tot maatschappelijke en wetenschappelijke discussies.

Programma

  • Vanaf 13.00 uur kunt u zich inschrijven voor de workshops onder het genot van een kopje koffie/thee en een Helderse versnapering.
  • Om 13.30 uur gaat het programma van start. De opening wordt verricht door Louise Fresco, voorzitter raad van bestuur van Wageningen UR. Ook de burgemeester van Den Helder, Koen Schuiling zal het woord nemen. Vervolgens zullen de topsectoren AgroFood en Water aangeven in welke rol zij Wageningen Marine Research zien in de ontwikkelingen van een ecologisch verantwoorde benutting van de zee.
  • Volgend op een korte boodschap van de topsector boegbeelden, Aalt Dijkhuizen en Hans Huis in ’t Veld, zullen de topteamleden Dick Pouwels (bestuursvoorzitter HAS Den Bosch) en Hendrik Postma (directeur Boskalis) hun visie daarop geven.
  • Na het officiële gedeelte starten om 14.30 uur drie rondes met workshops en rondleidingen.
  • Rond 16.15 uur sluit Tammo Bult, directeur Wageningen Marine Research, de dag af met aansluitend een drankje en hapje.

Workshops

De fundamenten van ecologisch werk: Monitoring
Altijd al willen weten hoe men het gedrag van een vleermuis rondom windmolens vastlegt, waaraan je kunt zien hoe oud een vis is en hoe je verschillende akoestische (geluid) data ontrafelt? Kom dan naar deze workshop! Tijdens deze workshop maakt u kennis met veel verschillende mogelijkheden van gegevens verzamelen. Deze gegevens staan aan de wieg van al het ecologisch werk waarop beleidsadviezen worden gebaseerd.

Effectief experimenteel onderzoek zo simpel als mogelijk, zo complex als noodzakelijk
Experimenten zijn altijd een vereenvoudiging van de werkelijkheid, maar hoe ver kan je vereenvoudigen zonder de relevantie voor de echte wereld te verliezen? Kun je de effectiviteit van een oliebestrijdingsmiddel wel bepalen in standaard zeewater? Hoe weet je waar je op moet letten als je de mogelijke invloed van in zee gestorte staalslakken in de gaten wilt houden? En hoe effectief is een ballastwaterbehandelingssysteem nou echt?
Aan de hand van enkele voorbeelden laten wij zien hoe iets complexere experimenten soms tot verassende inzichten kunnen leiden. Daarna wordt u uitgedaagd om samen een opzet te ontwerpen voor effectief experimenteel onderzoek om specifieke onderzoeksvragen te beantwoorden. Wij hebben hiervoor cases beschikbaar maar geven de voorkeur aan een vraag die u zelf inbrengt.

Bouwen met kustnatuur
Ontwerp je eigen kustbescherming tijdens deze workshop en ervaar de complexiteit van bouwen met natuur.
Natuurlijke kustecosystemen staan wereldwijd onder grote druk. Kusten worden vaak aangepast zonder de langetermijn-gevolgen te overzien. In deze workshop gaan we in op de ecosysteemdiensten van natuurlijke kusten voor hoogwaterveiligheid, voedselvoorziening en klimaatadaptatie.

Voedsel uit zee: consequenties en kansen
Aan de hand van een aantal leuke kennisvragen en pittige discussiestellingen prioriteren we in deze workshop de onderzoeksagenda rondom voedsel uit zee. Zeewierspaghetti, Noordzee calamares, algensupplementen, bijvangstburgers, schelpdieren uit een windpark of gewoon ouderwetse Hollandse Nieuwe, gebakken schol en sliptong: wat staat er op het menu? Draag bij om de belangrijkste kansen en hiaten in kennis op de kaart te zetten. Neem je smartphone of tablet mee!

Ruimtelijk beheer op zee
De zee de zee, het valt niet mee, eb en vloed het is zelden goed’ – Hans Dorrestein
Daar waar de zee voor veel burgers een eindeloze bak met water lijkt, waar ze af en toe in zwemmen, de zon in zien onder gaan en vis uit eten; hebben overheid, gebruikers en milieuorganisaties allemaal bepaalde kaartjes in hun hoofd als ze aan onze Noordzee denken. Om al het ‘gebruik’ op zee zo in te richten dat iedereen tevreden is, lijkt haast een onmogelijke taak. Of zou er toch een optimale indeling mogelijk zijn? In de workshop kunnen de deelnemers proberen om onze NL taartpunt zo optimaal mogelijk in te delen.

Natuur en visserij: een complexe afweging
Waar vroeger het visserijbeheer puur gericht was op maximale oogst, is er tegenwoordig steeds meer belang gehecht aan het in stand houden en beschermen van natuurwaarden in het mariene milieu. Een van de concrete instrumenten die hiervoor wordt ingezet is het instellen van beschermde gebieden, waar visserij niet is toegestaan. In deze workshop krijgt u de kans zelf te experimenteren met het vaststellen van quota en het instellen van beschermde gebieden. Zo krijgt u al doende inzicht in hoe zulke beslissingen leiden tot meer of minder biodiversiteit op zee, maar ook in hoe zij uitwerken op het inkomen van betrokken vissers. Aan de hand van dit hypothetische experiment laten we zien wat de belangrijkste onzekerheden in deze afweging zijn, en wat die betekenen voor beleid.

De opening is voor genodigden. Voor meer informatie kunt u mailen naar openingzvs.marine-research@wur.nl.