Promotie

Fine scale ecohydrological processes in northern peatlands and their relevance for the carbon cycle

Samenvatting

Boreale venen bevatten een enorme hoeveelheid koolstof. Deze koolstof is in venen beland door opname van koolstofdioxide uit de lucht door een bijzonder plantje dat de beplanting in venen al duizenden jaren domineert: Veenmos. Het is onzeker hoe toekomstige klimaatverandering de groei van veenmos, en daarmee de koolstofopslag in venen, zal beïnvloeden. Centraal staat hierbij de vraag hoe goed veenmos om kan gaan met droogtestress. Wij hebben verschillende mechanismen onderzocht hoe veenmossen hun vochtvoorziening kunnen stabiliseren. Met experimenten in een klimaatkamer en in Zweedse venen hebben we het belang van regenretentie in de plant en krimp van het veenmostapijt onderzocht. Met deze gegevens hebben we met een simulatiemodel bepaald hoe deze processen bijdragen aan het stabiliseren van de vochthuishouding in een toekomstig klimaat. Het bleek dat deze kleinschalige ecohydrologische processen het veen veel weerbaarder maken tegen klimaatverandering dan verwacht.