Fleet dynamics in a changing policy environment     

Promotie

Fleet dynamics in a changing policy environment  

Promovendus drs. J Batsleer
Promotor dr. AD (Adriaan) Rijnsdorp
Copromotor dr. JJ (Jan Jaap) Poos
Organisatie Wageningen University, Wageningen Marine Research
Datum

wo 23 november 2016 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Samenvatting

Vanuit visserijbeheer worden er beperkingen opgelegd aan de visserij. Echter, vissers zijn in staat zich aan te passen. Hierbij maken ze keuzes welke soorten, waar en wanneer te bevissen, en welk gedeelte van de vangst terug te gooien. Beleidsmakers zien de invloed van gedragsaanpassingen op de effectiviteit van visserijbeheer vaak over het hoofd. Simulatiemodellen in dit proefschrift bieden een sterke basis om mogelijke onverwachte effecten van maatregelen, zoals de aanlandplicht, als gevolg van individuele keuzes te verkennen. De modellen zijn toegepast om effecten van nieuwe beheersmaatregelen voor de Nederlandse platvisvisserij en de Franse gemengde bodemvisserij in het Kanaal inzichtelijk te maken. Uitkomsten vestigen de aandacht op het belang om de dynamiek van de vissersvloot een integraal onderdeel te maken van het visserijbeheer. Ook benadrukt het proefschrift de noodzaak om analytische methoden te ontwikkelen die inzicht kunnen leveren in complexe sociaaleconomische en ecosysteem vraagstukken. Hierdoor kunnen er effectieve beheersmaatregelen ontwikkeld worden.