Promotie

Genetic mapping in polyploids

Samenvatting

Veel van onze belangrijkste gewassen zijn polyploïd - een ongewoon fenomeen waarbij elk chromosoom in meerdere kopieën aanwezig is (meer dan de gebruikelijke twee exemplaren). Meestal gaat het dan om tetraploidie, waarbij elk chromosoom vier keer voorkomt. Plantensoorten kunnen deze toestand goed verdragen (van dieren of mensen kan dit niet worden gezegd). Polyploïdie kan bepaalde voordelen bieden, zoals grotere vruchten en bloemen, zaadloosheid van vruchten (nuttig voor fruittelers) of verbeterde tolerantie tegen omgevingsstress. Echter, het voorkomen van meer kopieën van elk chromosoom maakt dingen ook ingewikkeld, met name wanneer plantenveredelaars DNA-informatie willen gebruiken in de selectie van goede planten. In dit promotie-onderzoek is bekeken hoe DNA-informatie van polyploïde gewassen het best kan worden geanalyseerd, en er zijn nieuwe methoden en software ontwikkeld om dit voor elkaar te krijgen. Daarnaast leverden de analyses van DNA-informatie van polyploïde gewassen zoals aardappel, roos en chrysant veel nieuwe inzichten en belangrijke resultaten op.