Open dag

Gras en Maismanifestatie, Vredepeel

Wageningen University & Research Open Teelten organiseert ook dit jaar weer de Gras en Maismanifestatie vanuit het demonstratieproject Grondig Boeren met Mais. Deze vindt plaats op 3 september 2020. Vanwege COVID-19 maatregelen is aanmelding verplicht.

Organisator WUR | Open teelten
Datum

do 3 september 2020 08:45 tot 17:00

Locatie Open teelten Vredepeel

Het demonstratieproject Grondig Boeren met Mais is opgezet voor een rendabele maisteelt zonder negatieve effecten op de omgeving. Om nu en in de toekomst voldoende mais van hoge kwaliteit te kunnen blijven oogsten moet er vooral meer aandacht komen voor goed bodembeheer.  Brabantse en Limburgse agrariërs werken hierin samen met loonbedrijven, adviseurs en onderzoek. Het project in Brabant is mede gerealiseerd door bijdragen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de provincie Noord-Brabant en de Waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta. In Limburg is het project gerealiseerd door bijdragen uit het project Duurzaam Schoon Grondwater - uitvoering via WML, Provincie Limburg en LLTB.

Op locatie Vredepeel ligt de Systeemdemonstratie van Grondig Boeren met Mais waar diverse teeltsystemen van mais worden vergeleken. Ook liggen er een aantal detaildemonstraties waar specifieke vraagstukken nader worden bekeken.

De resultaten en ervaringen van deze demonstraties aangevuld met een aantal nieuwtjes van partners uit de praktijk zullen in een geleide rondgang de revue passeren.

Thema's

 • Gewasbescherming bij gelijk- en onderzaai
  • Het goed managen van gelijk- en onderzaai van het vanggewas en optimale groei van de mais vraagt om een andere aanpak van de onkruidbestrijding. Door WUR Open Teelten, Agrifirm en Barenbrug
 • Maisteelt anno 2021
  • De verplichting van drijfmest in de rij per 2021 is vanwege een aantal praktische redenen komen te vervallen. Welke teelt- of zaaisystemen zijn er om bij de lage bemestingsniveaus toch een goede opbrengst te halen? Door Kverneland Group (ruitzaai) en Lemken (delta-row)
 • Sorghum
  • Er zijn al enkele jaren ervaringen opgedaan met de teelt van sorghum. Wat hebben we geleerd - rassen, zaaitechniek, onkruidbestrijding, voederwaarde etc. Door DSV zaden
 • Kringlopen sluiten
  • Kringlooplandbouw. Wat kunnen we hier in de maisteelt mee? Hoe kunnen we meer dierlijke mest toepassen en minder kunstmest? Verschillende bemesting strategieën zijn te zien in het veld. Door WUR Open Teelten
 • Organische stof aanvoer levert meerwaarde
  • Bij de ontwikkeling van toekomstbestendigere teeltsystemen van mais wordt nadrukkelijk gekeken naar de organische stof aanvoer. Hoe en met welke meststoffen, gewassen en groenbemesters kunnen we dit realiseren? Zijn resultaten al zichtbaar? Door WUR Open Teelten en KWS
 • Grasteelt voor eiwit
  • Meer eiwit van eigen land realiseren kan op verschillende manieren. De meest voordehand liggende manier is optimalisering van de grasteelt. Welke handvatten beschikbaar? Door Agrifirm
 • Levert een vroeg ras ook voldoende melk?
  • Kies ik traditiegetrouw voor een hoog productief laat ras, waarbij het vanggewas via gelijk of onderzaai geteeld moet worden of kan ik met een vroeg ras ook een voldoende grote maiskuil realiseren die goed melkt. Kwekers tonen elk twee rassen: een vroeg en een laat ras. Door Limagrain, KWS, Syngenta, Corteva-Pioneer, Farmsaat, Saaten-Union