Symposium

Heimans en Thijsse symposium Bloemrijk of gifgroen?

De Heimans en Thijsse Stichting organiseert samen met IVN, KNNV en SoortenNL een symposium over de toekomst van het Nederlandse platteland en het nieuwe Europese landbouwbeleid dat in 2020 van start zal gaan. Hoe zal het Nederlandse platteland eruitzien over vijftig jaar? Zal dan nog steeds het grootste deel uit landbouwgrond bestaan, terwijl we juist meer ruimte nodig hebben voor wateropvang, natuur en recreatie? Kan er dan een landbouw zijn zonder desastreuze effecten op landschap en natuur? En: wie moet er gaan betalen: de natuur, de boer of wij als consument.

Organisator Wageningen Environmental Research
Datum

za 23 september 2017 13:30 tot 18:00

Locatie Leeuwenbergh (Servaasbolwerk 1a), Utrecht

Steeds meer mensen maken zich zorgen over het verdwijnen van het weidse, kleurrijke boerenland dat tot voor kort zo onverbrekelijk met Nederland was verbonden. Het grootste deel van de boerenlandvogels is verdwenen en slootkanten vol bloemen kom je nauwelijks meer tegen. Oorzaken zijn de steeds verdergaande schaalvergroting en intensivering van de landbouw. En dat terwijl de werkgelegenheid op agrarische bedrijven al jaren daalt en het inkomen van veel boeren onder druk staat.

Hoe zal het Nederlandse platteland eruitzien over vijftig jaar? Zal dan nog steeds het grootste deel uit landbouwgrond bestaan, terwijl we juist meer ruimte nodig hebben voor wateropvang en recreatie? Kan er dan een landbouw zijn zonder desastreuze effecten op landschap en natuur? Uiteindelijk is de grote vraag, wie er gaat betalen: de natuur, de boer of wij als consument.

Over deze vragen organiseert de Heimans en Thijsse Stichting samen met IVN, KNNV en SoortenNL een symposium op zaterdagmiddag 23 september met als prikkelende sprekers en muzikanten: Theunis Piersma, Sytze Pruiksma, Krijn Poppe, Bas Eickhout en Titia Wolterbeek. Het symposium wordt gehouden in de Leeuwenbergh (Servaasbolwerk 1a) in Utrecht en begint om 13.30 uur.

OPGAVE

De gevraagde bijdrage in de kosten is 15 euro (voor studenten 5 euro). U kunt zich opgeven via dit digitale opgaveformulier.

PROGRAMMA

13.00-13.30 Ontvangst met koffie en thee

13.30 -13.45 Opening en inleiding op het programma - Frank Berendse (Heimans en Thijsse Stichting)

13.45 – 14.45 : Muzikale en gesproken uitvoering over de grutto die ons de weg wijst naar een nieuwe toekomst van het Nederlandse landschap - Theunis Piersma en Sytze Pruiksma (Kening fan ‘e Greide)

14.45-15.15 Pauze

15.15-15.25 Animatie: het wilde apen-concept

15.25-15.55 De toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - Krijn Poppe (Wageningen Economic Research)

15.55-16.25 Een Europese toekomst voor landbouw en natuur - Bas Eickhout (Europarlementariër Groen Links)

16.25-16.35 Reflectie vanuit de natuurbescherming – Titia Wolterbeek (SoortenNL en De Vlinderstichting)

16.35-17.00 Uitreiking Heimans en Thijsse Prijs 2017

17.00-18.00 Napraten en een drankje