Promotie

Het beoordelen van bewusteloosheid in landbouwhuisdieren tijdens het slachtproces

Samenvatting

Wettelijke is vastgelegd dat dieren die geslacht worden bewusteloos moeten zijn voordat de halssnede wordt uitgevoerd, met uitzondering van dieren die worden geslacht volgens religieuze riten. In alle gevallen echter, moet bewusteloosheid worden vastgesteld voordat het slachtproces wordt voortgezet. Onder praktijkomstandigheden wordt bewusteloosheid beoordeeld aan de hand van de afwezigheid van bepaalde gedragsindicatoren en reflexen. Er is echter geen consensus over welke van deze indicatoren bewusteloosheid goed weergeven. Daarom is in het promotieonderzoek van Merel Verhoeven onderzocht met welke indicatoren bewusteloosheid kan worden vastgesteld tijdens het slachtproces. Hiervoor zijn verschillende diersoorten (varkens, schapen en runderen) op verschillende wijzen verdoofd en geslacht, waarbij hersenactiviteit continu werd gemeten en vergeleken met de aan- of afwezigheid van bepaalde gedragingen en reflexen. Uit de resultaten is gebleken dat een aanwezigheid van ritmische ademhaling, ooglidreflex of corneareflex na onverdoofd aansnijden, niet altijd betekent dat dieren werkelijk nog bij bewustzijn zijn. Afwezigheid van deze reflexen is echter wél een geldige indicatie dat dieren werkelijk bewusteloos zijn na verdoven met kooldioxide of na onverdoofd aansnijden.