Congres

Het betwiste land

Op donderdag 6 oktober 2016 organiseert de Werkgemeenschap Landschapsonderzoek (WLO) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) een congres over de relatie tussen het landschap en maatschappelijke thema’s als klimaatverandering, voedselonzekerheid, migratie en ontworteling: 'Het betwiste land – over de relatie tussen landschap en klimaatverandering, voedselonzekerheid, migratie en ontworteling.'

Organisator Werkgemeenschap Landschapsonderzoek (WLO) en Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL)
Datum

do 6 oktober 2016

Locatie De Gelderland Fabriek, Culemborg

Ieder landschap is het resultaat van onderhandelingen over tegenstrijdige belangen. Grootschalige, omvangrijke menselijke migratie is vaak het gevolg van maatschappelijke conflicten, onrust, oorlog, besmettelijke ziekten of klimaatverandering en heeft zich de laatste duizenden jaren diverse malen voorgedaan. Welke bijdrage kan landschapsontwikkeling leveren aan het voorkomen of beperken van conflicten?

Klimaatverandering, voedselonzekerheid, migratie en ontworteling vragen permanente aandacht bij de vormgeving, inrichting, gebruik en beheer van het landschap. Een goed vormgegeven landschap kan leiden tot breed gedragen oplossingen voor nieuwe interacties of nieuwe gebruiksvormen. Immers, een landschap zonder mensen die zich ermee verbonden voelen is geen levend landschap, en kan aanleiding zijn tot gevoelens van ontworteling of conflict. Een duurzaam en veerkrachtig landschap vraagt om het delen van waarnemingen en verhalen, om dialoog over toekomstbeelden, om gezamenlijke plannen en ontwerpen, en om betrokkenheid bij inrichting, gebruik en beheer. Tijdens het congres ‘Het betwiste land’ reflecteren we op de genoemde thema’s en hoe deze aanleiding kunnen zijn tot onderzoek, inrichting en gebruik van het landschap.

Toegang: € 95,- (WLO- en NVTL-leden € 50,-, studenten € 20,-)