Presentatie

Het effect van de depositie van atmosferische stikstof op eutrofiëring van de kust en op efficiëntie van stikstofgebruik in de Chinese landbouw

Startcolloquium van Jie Wen.

Organisator Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse
Datum

vr 10 oktober 2014 14:15

Locatie Lumen, gebouwnummer 100
Zaal/kamer 1