Presentatie

Het effect van de depositie van atmosferische stikstof op eutrofiëring van de kust en op stikstofgebruikefficiëntie in Chinese landbouw

Eindcolloquium van Jie Wen.

Organisator Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse
Datum

vr 6 maart 2015 13:00

Locatie Gaia, gebouwnummer 101
Zaal/kamer 2