Promotie

Het wilde leven van teken-overdraagbare ziekteverwekkers

Korte samenvatting

Het aantal teken en het aantal mensen met teken-overdraagbare aandoeningen nemen toe. We weten echter maar weinig over de ecologie van de teek die in Nederland de meeste ziektes overdraagt (de schapenteek – Ixodes ricinus) en van de ziekteverwekkers die deze teek overdraagt. In zijn proefschrift beschrijft Tim Hofmeester zijn onderzoek naar de invloed die verschillende gewervelde gastheren hebben op de dynamiek van schapenteekpopulaties en zeven ziekteverwekkers die door de schapenteek worden overgedragen. Hij vond dat kleine zoogdieren, lijsterachtigen en herten de belangrijkste gastheren waren voor de schapenteek. Kleine zoogdieren en lijsterachtigen zijn ook de belangrijkste soorten die de schapenteek besmetten met teken-overdraagbare ziekteverwekkers. Het gedrag en de dichtheid van deze soorten zijn de belangrijkste factoren die bepalen wat het aantal geïnfecteerde teken in een gebied is, wat een maat is voor het ziekterisico voor de mens.