Promotie

Heuristic principles to teach and learn boundary crossing skills in environmental science education

Promovendus dr.ir. KPJ (Karen) Fortuin
Promotor prof.dr. HBJ (Rik) Leemans
Copromotor dr.ir. CSA van Koppen
Organisatie Wageningen University & Research, Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse
Datum

wo 14 oktober 2015 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Samenvatting

Al veertig jaar streven opleidingen in de milieuwetenschappen er naar afgestudeerden af te leveren met vaardigheden om milieuproblemen te bestuderen, te begrijpen en te helpen oplossen. Desondanks zijn algemene richtlijnen voor het leren van de noodzakelijke vaardigheden om complexe milieuvraagstukken te helpen oplossen schaars. Doel van deze thesis was het exploreren en ontwikkelen van een aantal vuistregels (heuristic principles) voor onderwijs- en leeractiviteiten waarmee milieustudenten deze vaardigheden kunnen verwerven. In deze thesis wordt gebruik gemaakt van de term boundary crossing skills. Door het overbruggen (crossing) van grenzen (boundaries) tussen disciplines, tussen culturen, en tussen theorie en praktijk kunnen complexe milieuproblemen beter worden begrepen en duurzame oplossingen ontworpen. De thesis focust op de bijdrage van conceptuele modellen en milieusysteemanalyse aan het leren van inter- en transdisciplinaire cognitieve vaardigheden, een deelverzameling van boundary crossing skills. Het onderzoek toonde aan dat een combinatie nodig is van ervaring in concrete inter- of transdisciplinaire projecten, nauwe interactie en discussie met mensen met andere wetenschappelijke of culturele achtergronden en belangen, theoretische input en expliciete momenten van reflectie. De theoretische input kan bestaan uit integratieve milieusysteemanalyse methoden, -technieken en modellen, maar zal ook moeten bestaan uit theoretische en filosofische aspecten van probleemgericht milieuonderzoek.