Promotie

Identification and functional analyses of genes regulating seed dormancy, longevity and germination

Promovendus ms. F Yazdanpanah
Promotor prof.dr.ir. GH (Richard) Immink
Copromotor prof.dr.ing. L (Leonie) Bentsink
dr. HWM (Henk) Hilhorst
Organisatie Wageningen University, Laboratorium voor Plantenfysiologie
Datum

di 20 maart 2018 13:30 tot 15:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362