Cursus

Implementatie van data science binnen de overheid

Samen met het Erasmus Centre for Data Science and Business Analytics (DSBA) organiseert ScienceWorks op 18, 25 mei en 1 juni de training course ‘Implementatie van data science binnen de overheid’.

Organisator ScienceWorks
Datum

vr 18 mei 2018

Locatie Centraal Museum, Utrecht
Prijs € 1.850,00

Data zijn de nieuwe beleidsinstrumenten voor de overheid. Het aantal publieke datasets groeit exponentieel en ook de datasets zelf groeien in omvang. Ze bieden uitdagende mogelijkheden om doelmatiger en inventiever beleid te maken. Als u wilt weten wat de mogelijkheden zijn, is inzicht in de nieuwste technieken voor data-analyse noodzakelijk. Wanneer u als informatiemanager, data-scientist of statisticus de grenzen van de huidige mogelijkheden wilt verkennen, biedt deze training course daarvoor de gelegenheid.

Deze training course is als volgt ingericht:
Dag 1: Nieuwe technieken voor data science en programmeren met R
Dag 2: Algoritmen, toepassingen in beleidscontext en voorspellen met modelleren
Dag 3: Do’s en don’ts voor data scientists binnen de overheid en afronden van de case study