Inauguratie

Inauguratie dr. ir. Jeroen Wijsman, lectoraat Aquacultuur in Deltagebieden

Op 14 februari 2014 vindt de inauguratie plaats van dr. ir. Jeroen Wijsman tot lector Aquacultuur in Deltagebieden bij HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Dit zal voorafgegaan worden door een minisymposium getiteld: “De toekomst van aquacultuur in Nederland”.

Organisator Wageningen Marine Research
Datum

vr 14 februari 2014

Naast zijn aanstelling als onderzoeker bij IMARES is Jeroen sinds 1 oktober 2012 deeltijd lector "Aquacultuur in Deltagebieden" aan Delta Academy van HZ University of Applied Sciences in Vlissingen.

Het lectoraat “Aquacultuur in Deltagebieden” is onderdeel van de HZ Delta Academy en vormt de verbinding tussen het onderwijs, de praktijk en het toegepast onderzoek. De veelvoud van functies in deltagebieden leidt enerzijds vaak tot conflicten, maar anderzijds kunnen de functies elkaar in bepaalde gevallen ook versterken. Zo is aquacultuur sterk afhankelijk van natuurwaarden als productiviteit en waterkwaliteit in deltagebieden, maar kan het deze factoren ook sterk beïnvloeden.

Wilt u aanwezig zijn bij de inauguratie en het minisymposium dan kunt u zich via dit formulier aanmelden.