Promotie

Inferring ecosystem states and quantifying their resilience: linking theories to ecological data

Promovendus mr. M (Babak) Shojaei Arani
Promotor prof.dr. M (Marten) Scheffer
Copromotor dr.ir. EH (Egbert) van Nes
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer
Datum

di 5 februari 2019 13:30 tot 15:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362