Bijeenkomst

Informatieavond oprichting Coöperatie De Marke u.a.

De Marke is het innovatiecentrum voor melkveehouders op zandgrond. Op deze proefboerderij is veel kennis opgebouwd rondom onderwerpen zoals kringlooplandbouw. De boerderij gaat zich nu omvormen tot een boerencoöperatie. Aspirantleden kunnen tijdens de informatieavonden op 27 en 29 augustus hun interesse tonen.

Organisator Wageningen Livestock Research
Datum

di 27 augustus 2019 19:30 tot 00:00

do 29 augustus 2019 19:30 tot 00:00

Locatie De Marke
Roessinkweg 2
7255 PC Hengelo Gld.
0575 - 467 323

De Marke organiseert twee informatieavonden: 27 en 29 augustus. Er wordt op de stand van zaken ingegaan en de perspectieven van de coƶperatie worden besproken. Ook de mogelijkheden van een lidmaatschap komen aan de orde.

De bijeenkomst is gericht op belangstellenden en aspirantleden. Graag aanmelden per e-mail.