Conferentie

Inspiratiemiddag W&T

De inspiratiemiddag W&T is een nascholingsmiddag voor pabo-studenten en leerkrachten van het basisonderwijs.

Organisator Wetenschapsknooppunt
Datum

wo 28 september 2016 13:00 tot 17:00

De inspiratiemiddag Wetenschap & Technologie begint met een korte introductie over het Wetenschapsknooppunt Wageningen, daarna volgt een lezing en twee workshoprondes.

De openingslezing wordt gegeven door Peter Bom. Hij maakt je vertrouwd met de didactiek van het Onderzoekend leren. Hoe onderwijs je OOL vaardig, met gemak en enthousiasme? Peter is docent aan de pabo Ede en promovendus aan de TU-Eindhoven.
Daarnaast wordt ook de webapp 'TOOL' gepresenteerd. Een handig digitaal hulpmiddel bij het onderzoekend leren.

De workshops hebben een inhoudelijk en didactisch karakter. Leerkrachten en pabostudenten krijgen concrete lesideeën aangereikt om wetenschap in de klas (verder) handen en voeten te geven. De workshops zijn specifiek voor onder-, midden- en bovenbouw.
Dit jaar kun je tijdens de inloop van de middag doorgeven voor welke twee workshops jij belangstelling hebt.
Het aanbod vind je hieronder.

De inschrijving is gesloten.

Bekijk het verslag en de foto's van vorige bijeenkomsten.

Workshops (actueel aanbod)

Insecten leuk en lastig

Workshopleider: dr. ir. Erik Poelman, Wageningen University
Geschikt voor: leerkrachten bovenbouw

Heb je wel eens van sluipwespen gehoord? In deze workshop krijg je alles te horen over deze insecten die de vijanden zijn van rupsen en luizen. Als de kleine sluipwespen geboren zijn gebruiken ze namelijk de rupsen en luizen als voedselbron. Daarom worden sluipwespen ook ingezet als natuurlijke bestrijders. Na een korte inleiding gaan jullie zelf aan de slag met een aantal kleine proefjes. Hierin onderzoeken jullie welke sluipwesp bij welke herbivoor, planteneter, hoort en wat sluipwespen nodig hebben om een rupsje te vinden wanneer ze op een blad zoeken.

Digitaal leren

Workshopleider: Hilco van Stuyvenberg, WKWU / CHE
Geschikt voor: leerkrachten bovenbouw


In deze workshop maak je kennis met onze webapp TOOL, een handige digitale tool voor onderzoekend en ontdekkend leren. Deze begeleidt en helpt de leerlingen bij het uitvoeren van onderzoek volgens het zevenstappenplan van OOL. TOOL is bestemd voor leerlingen van groep 5 t/m 8. Tijdens de workshop gaan jullie zelf aan de gang met TOOL. Zo krijg je gelijk inzicht en ervaring met de webapp en weet je hoe je die in de klas kan inzetten.

De wereld van planten

Workshopleider: dr. Marian Bemer, Wageningen University
Geschikt voor: leerkrachten middenbouw en bovenbouw


In deze workshop ervaar je de mogelijkheden van het gebruik van planten, als materiaal en/of onderwerp, in de klas. Onder begeleiding van wetenschapper Marian Bemer voer je experimenten uit en ontdek je wat er allemaal in plantenzaad zit. Daarna is er een korte presentatie van het lespakket ‘Bloemen en bestuiving’ dat mede door Marian is ontwikkeld.

Zebrapaden voor dieren

Workshopleider: dr. Jana Verboom, Wageningen University
Geschikt voor: leerkrachten onderbouw


In deze interactieve workshop krijg je als leerkracht informatie over de versnippering van de natuur en het belang van ecoducten, paddenoverzetacties, en andere maatregelen om de gevolgen van versnippering tegen te gaan. Na een korte inleiding over het lespakket 'Zebrapaden voor dieren' ontwikkeld voor groep 1 t/m 3,gaan we naar buiten. In groepjes gaan we aan de slag om dit thema op een didactische manier over te brengen. Daarvoor gebruiken we middelen die voor de meeste leerkrachten en op de meeste schoolpleinen aanwezig zijn. Na afloop voeren we een aantal van de ontwikkelde activiteiten uit. Het is handig om stevige schoenen en een jas mee te nemen.

Weg van water! (alleen de 1e workshopronde)

Workshopleiders: ing. Pieter Hazenberg en Timo de Ruijsscher MSc, Wageningen University
Geschikt voor: leerkrachten bovenbouw

Deze workshop bestaat uit een korte inleiding tot rivieren en een rondleiding bij het Kraaijenhoff van de Leur laboratorium. In dit lab wordt onderzoek uitgevoerd naar erosie- en sedimentatie processen in rivieren en hoe water stroomt. Er is een rivierstroombak waar geëxperimenteerd wordt met verschillende opstellingen en je kan zien dat water onder bepaalde condities zelfs vreemd gedrag kan vertonen. Ter afsluiting kun je het lespakket "De weg van het water!" bekijken, ontwikkeld door WKWU, waarin leerlingen onderzoeken hoe het verloop van een rivier is, waarom er rivieren zijn en wat de invloed van rivieren op het landschap is.


Gezond snoepen (alleen de 1e workshopronde)

Workshopleider: Emely de Vet, Wageningen University
Geschikt voor: leerkrachten middenbouw

Houden jouw leerlingen ook zo van snoepen? En ben je benieuwd naar wat je kunt doen om gezond eetgedrag bij kinderen te stimuleren?
Emely de Vet is gespecialiseerd in Gezondheidscommunicatie en onderzoekt waarom mensen (on)gezond gedrag vertonen en welke acties je kunt ondernemen om gezond eetgedrag te bevorderen.
In deze workshop krijg je meer te horen over voeding in relatie tot gedragsverandering. Jullie doen zelf een aantal proeven met rekenen en knutselen met snoepjes. Deze proefjes kan je ook in de klas doen om kinderen te laten ervaren in hoeverre zij de verleidingen van snoep kunnen weerstaan.

Tien competenties voor de 21e eeuw
(alleen de 1e workshopronde)

Workshopleiders: Anne Remmerswaal, Wageningen University & Keete Voerman, Keeco
Geschikt voor: leerkrachten middenbouw & bovenbouw

De 21e eeuw vraagt om flexibele, sociale en verantwoordelijke burgers, die levenslang blijven leren. Binnen deze workshop wordt het model tien competenties voor de 21e eeuw toegelicht. Hierin zijn tien 21e eeuwse competenties verdeeld in vijf clusters:
1. persoonlijke verantwoordelijkheid
2. manieren van werken
3. manieren van denken
4. informatie, media & technologie
5. burgerschap.
Elke competentie is uitgewerkt op het niveau van houding, gedrag en reflectie. Deze uitwerking dient als handvat om de competenties te observeren en leerlingen te begeleiden in de ontwikkeling van deze competenties. We wisselen met elkaar van gedachten hoe je de ontwikkeling van 21e eeuwse competenties binnen de klas kan begeleiden en zichtbaar maken.

Plastic soep op de stoep
(alleen de 2e workshopronde)

Workshopleiders: Anne Remmerswaal & Bram ten Cate, Wageningen UR
Geschikt voor: leerkrachten middenbouw & bovenbouw

De plastic soep is een groot maar abstract en ver weg probleem. Hoe leg je de relatie naar de leefwereld van leerlingen en hun eigen gedrag? Zwerfafval wordt gezien als plastic soep op de stoep. In Nederland is veel lesmateriaal over zwerfafval beschikbaar voor het basisonderwijs. Welke rol kan dit spelen? Hoe stimuleer je de waardenontwikkeling van leerlingen op dit gebied? En hoe help je hen met gewoontevorming ten aanzien van plastic op school en in de klas?
In de workshop gaan we in op deze vragen. Hierbij komen verschillende voorbeelden van lespakketten en projecten aan bod.

Bodembeestjes zonder pootjes
(alleen de 2e workshopronde)

Workshopleiders: Ingrid Lubbers Wageningen UR
Geschikt voor: leerkrachten middenbouw en onderbouw

Regenwormen zijn intrigerende dieren. Ze leven in de bodem en als het regent dan komen ze vaak even boven kijken. Vandaar de naam ‘regenworm’. Maar wat doen deze dieren nu eigenlijk  in de bodem? Waar zijn ze goed voor? In deze workshop leer je regenwormgroepen onderscheiden en leer je wat ze eten en hoe ze graven.
We gaan een echte regenwormenboerderij maken waarbij we aan de slag gaan met  bodem, water en blaadjes.
Zo kan je vaak na een week al zien hoe actief regenwormen zijn.
Dit experiment kan makkelijk in de klas of buiten worden uitgevoerd, ook door de kleinste leerlingen!

Smaak, een belevenis

Workshopleiders: Annelou Vernooij Wageningen UR
Geschikt voor: groep 1 t/m 8

Proeven, ruiken, horen, voelen en kijken. Tijdens deze workshop worden alle zintuigen gebruikt! Smaaklessen is een lesprogramma over eten en smaak voor groep 1 t/m 8 waarbij het beleven van voedsel centraal staat.

Ook maakt u tijdens deze workshop kennis met de nieuwe Smaakmissies. Dit zijn interactieve lesmodules over een productgroep uit de Schijf van Vijf. Via het digibord worden leerlingen uitgedaagd om een missie op te lossen. Kunnen ze bijvoorbeeld het broodmonster meer leren over brood, of de chef-kok helpen met een menu met veel fruit? Leerlingen gaan zowel binnen als buiten de klas op avontuur en ontdekken zo alles over de herkomst van eten. Al het lesmateriaal is gratis beschikbaar dus na de workshop kunt u zo aan de slag!