Activiteit

Internationale Conferentie Water Science for impact

Als onderdeel van het 100-jarig bestaan van Wageningen University & Research vindt de internationale conferentie “Water Science for Impact” plaats. Tijdens de conferentie organiseren wij een speciaal programma voor docenten en leerlingen uit de bovenbouw van het vwo. Als docent kunt u kiezen om zelf langs te komen om deel te nemen aan de conferentie op 18 oktober, of u kunt met uw leerlingen meedoen aan de essaywedstrijd “Klimaatverandering, waterstress, muskieten, conflicten en migratie”.

Organisator Food Valley Netwerk VO-HO
Datum

do 18 oktober 2018 10:30 tot 17:00

Vanuit Food Valley Netwerk VO HO bieden we u deze conferentie gratis aan. Er zijn 2 mogelijkheden om deel te nemen als docent:

 1. U schrijft u in als docent. Dan kunt u op 18 oktober deel nemen aan de conferentie. Er zijn rondleidingen in diverse labs waar u uit kunt kiezen, er is een escaperoom op het terrein, waar deelnemers geconfronteerd worden met problemen op het gebied van water schaarste, voedsel productie, conflicten en migratie, en u kunt luisteren naar inspirerende lezingen.
 2. In het eerste blok van het nieuwe schooljaar spendeert u in de les aandacht aan het onderwerp “Klimaatverandering, waterstress, muskieten, conflicten en migratie” en laat uw leerlingen in groepjes essays schrijven die meedingen in de wedstrijd die wij organiseren. Op 18 oktober komt u met uw leerlingen naar Wageningen, waar jullie de finale ervaren van onze wedstrijd. De leerlingen die de uitgekozen essays hebben geschreven, zullen hun essay presenteren voor de vakkundige jury en het beste essay zal een prijs ontvangen. Tijdens de lunch kunnen u en uw leerlingen deelnemen aan een rondleiding, waarna de prijsuitreiking volgt. Uiteraard is er een feestelijke afsluiting.

Programma (concept)

10:30 - 11:00 Inloop met koffie en thee
11:00 - 12:30 Presentaties leerlingen essay wedstrijd
12:30 - 14:15 Lunchbreak en rondleidingen / beraadslaging jury
14:30 - 15:00 Prijsuitreiking
Onder voorbehoud door de minister van Infrastructuur en Waterstaat
15.00 - 16.00 Lezing
16:00 - 17:00 Feestelijke afsluiting

Essaywedstrijd

Onderwerp en uitgangspunten

Door klimaatverandering is de gemiddelde temperatuur op aarde met hoge snelheid aan het stijgen (IPCC). Eén van de consequenties van deze temperatuurstijging, is de verandering van hoeveelheid en intensiteit van regenval. Een andere consequentie is dat sinds 1900 het zeeniveau gestegen is met ongeveer 19 cm wereldwijd. Al deze veranderingen hebben lokale impact en kunnen leiden tot allerlei rampen, zoals bijvoorbeeld overstroming of juist droogte.

Eén van de rampen is de uitbraak van ziekten door muskieten. In 2014 en 2015 werden er verscheidene uitbraken van Dengue, Zika en Chikungunya gerapporteerd in diverse landen. De muskiet die deze ziektes verspreidt, Aedes Aegypti, legt eitjes in opgeslagen, stilstaand water, zoals emmers, watertanks en regenplassen. Deze stagnerende waterlichamen vind je vaak in (dicht)bewoonde gebieden.

De muskieten hebben zich in de loop van de tijd aangepast aan nieuwe economische, politieke en sociale processen, zoals migratie van mensen van het platteland naar de stad.

Stel jezelf vanuit deze situatie de volgende vragen:

 • Wat is jullie visie betreffende deze problematiek?
 • Hoe kan de stabiliteit van landen met een hoge kans op epidemieën worden vergroot, zodat conflict kan worden voorkomen?
 • Hoe kan bijvoorbeeld water veilig worden opgeslagen, terwijl er toch zo weinig mogelijk kans is op het reproduceren van de muskiet en daarmee de ziektes die deze meebrengt?

  Criteria en beoordeling

  Een essay is een opiniërende, argumenterende, prikkelende tekst waarin je als schrijver stelling durft te nemen. Criteria die aan dit essay worden gesteld zijn:

  • Het essay is geschreven in de Nederlandse taal
  • Het essay is geschreven door een groep van 3 – 6 leerlingen
  • Het essay bevat minimaal 1200 en maximaal 1600 woorden
  • Het essay is uiterlijk op 8 oktober bij Food Valley Netwerk VO-HO, onder vermelding van de namen van de leerlingen, de naam van de school, de klas, de naam van de docent en contactgegevens van de docent.

  De essays worden beoordeeld door een vakkundige jury. De jury let daarbij op:

  • Kritisch en origineel denkvermogen
  • Goed en duidelijk beargumenteerd standpunt
  • Heldere structuur en opbouw van het betoog
  • Aantrekkelijke levendige schrijfstijl

  De jury selecteert de 6 beste essays. De schrijvers van deze essays mogen de kern van hun betoog mondeling presenteren in een speciale sessie van 90 minuten tijdens de internationale water conferentie op donderdag 18 oktober 2018. Tijdens die speciale sessie zullen ook de prijswinnaars bekend worden gemaakt. De beste essays zullen worden gebundeld in een digitale versie van een boekje, dat verder kan worden verspreid.

  Aanmelden

  U kunt zich aanmelden door via het contactformulier een bericht naar Annelies Brakshoofden te sturen. Wij ontvangen naast uw naam en e-mailadres (verplichte velden) ook graag de volgende gegevens van u:

  • Naam van de school waar u lesgeeft;
  • Of u het programma voor docenten volgt;
  • Of u met uw leerlingen komt voor de essaywedstrijd;
  • Wanneer u met uw leerlingen komt, graag het aantal groepjes en totaal aantal leerlingen vermelden.

  Aanmelden kan tot en met donderdag 20 september.