Workshop

Internationale workshop Palingkwaliteit

De palingstand, met name die van de Europese paling (Anguilla anguilla), loopt al tientallen jaren terug. De ophoping van toxische stoffen in de paling en diverse palingziekten worden genoemd als mogelijke oorzaken hiervoor.

Organisator CVI en INBO op verzoek van ICES
Datum

di 20 januari 2015 tot do 22 januari 2015

Locatie Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Brussel

Om internationaal gestandaardiseerde en geharmoniseerde protocollen op te stellen voor de controle van de kwaliteit van wilde paling, wordt de workshop “Development of standardized and harmonized protocols for the estimation of eel quality” georganiseerd naar aanleiding van een verzoek van de International Council for the Exploration of the Sea (ICES). Van 20 t/m 22 januari 2015 vindt deze workshop plaats bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in Brussel. Het thema is monitoren van de kwaliteit van wilde paling, met als onderdelen het vetgehalte en chemische contaminaties en ziekten van paling.

Dr.ir. Olga Haenen, hoofd van het Vis-, schaal- en schelpdierziektelaboratorium van CVI is medevoorzitter en –organisator, speciaal van het palingziekte-onderdeel. In drie dagen worden internationale standaard protocollen en een advies voor ICES opgesteld, aangaande bemonstering, analyse en rapportage van vetgehalten, chemische contaminaties en ziekten van palingen. Met deze standaard werkwijze kunnen in de toekomst data van diverse landen worden vergeleken, voor een adequaat internationaal uitzetbeleid van paling. Dit komt een goede kwaliteit van schieralen en daarmee een succesvolle palingreproductie ten goede.